- Cam kết đầu ra chuẩn Quốc Tế đối với chương trình IELTS và  đối chiếu khung Châu Âu với Tiếng Anh giao tiếp

- Giáo viên chủ nhiệm sẵn sàng hỗ trợ 1-1 (24/7) với hoạt động chữa bài, xem phim, nghe nhạc, thực hành Tiếng Anh

- Hoàn phí khi học vượt Level, thưởng nóng khi học viên đạt thành tích cao

ĐĂNG KÝ

IELTS ONLINE 1-1
IELTS ONLINE 1-8
GIAO TIẾP ONLINE 1-1
GIAO TIẾP ONLINE 1-8

NGÀY

GIỜ

PHÚT

GIÂY

00
00
00
00